'Vas Upsala-Ekeby , "inca"', ett konstverk av Ingrid Atterberg
Vas Upsala-Ekeby , "inca"

Detaljer

Teknik/medium: Keramik

Prisklass 1

Mer från 2019 - Konstverk till utlottning
4 dec