'Utan titel', ett konstverk av Sackarias Luhanko
Mer från 2019 - Konstverk till utlottning
4 Dec