'Keep dreaming – work hard', ett konstverk av Gitte Degnemark