'Tistlar', ett konstverk av Elza Sjachinova
Mer från 2019 - Konstverk till utlottning
4 Dec