'Frida och Luego', ett konstverk av Eva Zettervall
Mer från 2019 - Konstverk till utlottning
4 Dec