'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
Rakubox

Edition:

Pris:

Unikt

Värde 3 500 SEK

Rakubox höjd 25 cm.
Dan Leonette, född 1941 i USA, amerikansk-svensk keramiker och bildkonstnär, sedan 1986 bosatt i Kräklingbo på Gotland.
Han började arbeta med lera i början av 1960-talet. I Santa Barbara, Kalifornien, kom han för första gången i kontakt med rakubränning, och hans upplevelse var så genomgripande att han hoppade av college för att helt ägna sig åt arbetet med lera i alla dess former. Hans huvudsakliga arbete är nu postfired raku, matt coppers, naked raku och peal-off. Han bränner också andra lågbränningstekniker, som sågspåns- och saggarbränning. Han arbetar också med akvarell-, pastell- och akrylmåleri.
Han har haft ett stort antal utställningar på ett flertal platser runtom i Sverige.

Mer från Utlottning 2020
4 mar
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök