'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
Kaja

Storlek:

Edition:

Pris:

57 x 68 cm

Unikt

Värde 2 925 SEK

Litografi

Mer från Utlottning 2020
4 mar
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström