'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
Den hemlighetsfulla skogen

Storlek:

Edition:

Pris:

51 x 71 cm

Unikt

Värde 800 SEK

Litografi.
Jan Brauner, född 1931 i Stockholm, död 2015, svensk teckningslärare och konstnär.
Han utbildades vid Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm och var lärare i målning vid Konsthögskolan samt prefekt vid Valands konsthögskola i Göteborg.
Hans konst har nästan alltid en nära kontakt med naturen och landskapet i en abstrakt form. Han ställde ut separat i bland annat Ålborg, Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg och Uppsala och medverkade i ett stort antal samlingsutställningar.
Han är representerad vid bland annat Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Moderna museet, Kalmar konstmuseum, Malmö museum, Gotlands konstmuseum samt Institut Tessin i Paris.

Mer från Utlottning 2020
4 Mar
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök
'Vas', ett konstverk av Rolf Sinnemark
'Från Lanzarote', ett konstverk av Rose Dietz
'Den hemlighetsfulla skogen', ett konstverk av Jan Brauner
'Fasaner', ett konstverk av Mart Marend
'Man med såg', ett konstverk av Sven Lundqvist
'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
'Korall', ett konstverk av Per Hammmarström
'Figur i rörelse', ett konstverk av Lage Lindell
'Hästhuvud', ett konstverk av Henrik Allert
'Äpple', ett konstverk av Ulla Ahlby
'Rakubox', ett konstverk av Dan Leonette
'Försiktigt närmande', ett konstverk av Lizi Kothe-Lebsanft
'Kaja', ett konstverk av Ann Wolff
'Utan titel', ett konstverk av Eva Höök