'Vinst nr 9 Strömstare', ett konstverk av Göran Dalhov
Vinst nr 9 Strömstare

Storlek:

Edition:

66 x 50 cm

Unikt

En litografi av Göran Dalhov, känd göteborgskonstnär med en mastersexamen i arkitektur från Chalmers. Förutom tavlor med främst västkustmotiv har Göran illustrerat bl a böcker och sedlar och är medarbetare i GP. Han arbetar främst med akvarell. Motivet med strömstaren och Håveruds viadukt beställdes direkt av konstnären av dåvarande vägdirektören på Vägverket Region Väst. Litografierna har använts som gåvor vid representation m m. Återstående upplaga har getts som gåva till konstföreningen.

Mer från Utlottning av 2020 års vinster
30 mar
'Vinst nr 1 Torson Britt-Inger', ett konstverk av Eva Lindegren
'Vinst nr 2 Brun kruka', ett konstverk av P-O Netterblad
'Vinst nr 3 Kungsfiskare', ett konstverk av KARL MÅRTENS
'Vinst nr 4 Smulan, barnbarn med skål', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 5 Vintervik', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 6 Dansare', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 7 Landskap med blå sjö', ett konstverk av Anders Gyllerfelt
'Vinst nr 8 Bohuslän, landskap Orust', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 10 Strandvägen', ett konstverk av Anders Hugo
'Vinst nr 11 Ljusstakar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 12 Par på stranden', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 13 Liten vit soffa', ett konstverk av Björg Bendiksen
'Vinst nr 14 Parkvägen', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 15 Spindel', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 16 Rakuskålar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 17 Brinnande buske', ett konstverk av Suzanne Nessim
'Vinst nr 18 Ljung i klipphäll', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 9 Strömstare', ett konstverk av Göran Dalhov
'Vinst nr 1 Torson Britt-Inger', ett konstverk av Eva Lindegren
'Vinst nr 4 Smulan, barnbarn med skål', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 5 Vintervik', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 7 Landskap med blå sjö', ett konstverk av Anders Gyllerfelt
'Vinst nr 10 Strandvägen', ett konstverk av Anders Hugo
'Vinst nr 12 Par på stranden', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 13 Liten vit soffa', ett konstverk av Björg Bendiksen
'Vinst nr 15 Spindel', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 17 Brinnande buske', ett konstverk av Suzanne Nessim
'Vinst nr 9 Strömstare', ett konstverk av Göran Dalhov
'Vinst nr 2 Brun kruka', ett konstverk av P-O Netterblad
'Vinst nr 3 Kungsfiskare', ett konstverk av KARL MÅRTENS
'Vinst nr 6 Dansare', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 8 Bohuslän, landskap Orust', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 11 Ljusstakar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 14 Parkvägen', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 16 Rakuskålar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 18 Ljung i klipphäll', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 1 Torson Britt-Inger', ett konstverk av Eva Lindegren
'Vinst nr 6 Dansare', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 10 Strandvägen', ett konstverk av Anders Hugo
'Vinst nr 12 Par på stranden', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 16 Rakuskålar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 17 Brinnande buske', ett konstverk av Suzanne Nessim
'Vinst nr 2 Brun kruka', ett konstverk av P-O Netterblad
'Vinst nr 5 Vintervik', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 8 Bohuslän, landskap Orust', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 13 Liten vit soffa', ett konstverk av Björg Bendiksen
'Vinst nr 15 Spindel', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 9 Strömstare', ett konstverk av Göran Dalhov
'Vinst nr 3 Kungsfiskare', ett konstverk av KARL MÅRTENS
'Vinst nr 4 Smulan, barnbarn med skål', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 7 Landskap med blå sjö', ett konstverk av Anders Gyllerfelt
'Vinst nr 11 Ljusstakar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 14 Parkvägen', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 18 Ljung i klipphäll', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 1 Torson Britt-Inger', ett konstverk av Eva Lindegren
'Vinst nr 8 Bohuslän, landskap Orust', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 13 Liten vit soffa', ett konstverk av Björg Bendiksen
'Vinst nr 16 Rakuskålar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 9 Strömstare', ett konstverk av Göran Dalhov
'Vinst nr 2 Brun kruka', ett konstverk av P-O Netterblad
'Vinst nr 7 Landskap med blå sjö', ett konstverk av Anders Gyllerfelt
'Vinst nr 11 Ljusstakar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 17 Brinnande buske', ett konstverk av Suzanne Nessim
'Vinst nr 3 Kungsfiskare', ett konstverk av KARL MÅRTENS
'Vinst nr 6 Dansare', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 12 Par på stranden', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 15 Spindel', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 4 Smulan, barnbarn med skål', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 5 Vintervik', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 10 Strandvägen', ett konstverk av Anders Hugo
'Vinst nr 14 Parkvägen', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 18 Ljung i klipphäll', ett konstverk av Okänd