'Vinst nr 1 Torson Britt-Inger', ett konstverk av Eva Lindegren
Vinst nr 1 Torson Britt-Inger

Edition:

Unikt

Om konstverket: "Britt-Inger har väldigt bra intuition och är en bra människokännare. Hon har lätt att komma i kontakt med sitt eget och andras inre. Det är till Inger vänner ringer när dom vill ha ett råd. Det är hon som vet vad som ska hända eller vad man bör göra. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Britt-Inger har alltid ett gott råd att förmedla. Trots att Inger ofta hjälper andra förtär det inte henne själv. Hon orkar och klarar att bära andras börda. Inger är skarp, målmedveten och fantasifull. Ibland kan hon upplevas som kall - men på insidan är hon passionerad, med ett intensivt känsloliv. Hon är otroligt lojal mot de hon bryr sig om."

Mer från Utlottning av 2020 års vinster
30 Mar
'Vinst nr 1 Torson Britt-Inger', ett konstverk av Eva Lindegren
'Vinst nr 2 Brun kruka', ett konstverk av P-O Netterblad
'Vinst nr 3 Kungsfiskare', ett konstverk av KARL MÅRTENS
'Vinst nr 4 Smulan, barnbarn med skål', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 5 Vintervik', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 6 Dansare', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 7 Landskap med blå sjö', ett konstverk av Anders Gyllerfelt
'Vinst nr 8 Bohuslän, landskap Orust', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 10 Strandvägen', ett konstverk av Anders Hugo
'Vinst nr 11 Ljusstakar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 12 Par på stranden', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 13 Liten vit soffa', ett konstverk av Björg Bendiksen
'Vinst nr 14 Parkvägen', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 15 Spindel', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 16 Rakuskålar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 17 Brinnande buske', ett konstverk av Suzanne Nessim
'Vinst nr 18 Ljung i klipphäll', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 9 Strömstare', ett konstverk av Göran Dalhov
'Vinst nr 1 Torson Britt-Inger', ett konstverk av Eva Lindegren
'Vinst nr 4 Smulan, barnbarn med skål', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 5 Vintervik', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 7 Landskap med blå sjö', ett konstverk av Anders Gyllerfelt
'Vinst nr 10 Strandvägen', ett konstverk av Anders Hugo
'Vinst nr 12 Par på stranden', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 13 Liten vit soffa', ett konstverk av Björg Bendiksen
'Vinst nr 15 Spindel', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 17 Brinnande buske', ett konstverk av Suzanne Nessim
'Vinst nr 9 Strömstare', ett konstverk av Göran Dalhov
'Vinst nr 2 Brun kruka', ett konstverk av P-O Netterblad
'Vinst nr 3 Kungsfiskare', ett konstverk av KARL MÅRTENS
'Vinst nr 6 Dansare', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 8 Bohuslän, landskap Orust', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 11 Ljusstakar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 14 Parkvägen', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 16 Rakuskålar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 18 Ljung i klipphäll', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 1 Torson Britt-Inger', ett konstverk av Eva Lindegren
'Vinst nr 6 Dansare', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 10 Strandvägen', ett konstverk av Anders Hugo
'Vinst nr 12 Par på stranden', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 16 Rakuskålar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 17 Brinnande buske', ett konstverk av Suzanne Nessim
'Vinst nr 2 Brun kruka', ett konstverk av P-O Netterblad
'Vinst nr 5 Vintervik', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 8 Bohuslän, landskap Orust', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 13 Liten vit soffa', ett konstverk av Björg Bendiksen
'Vinst nr 15 Spindel', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 9 Strömstare', ett konstverk av Göran Dalhov
'Vinst nr 3 Kungsfiskare', ett konstverk av KARL MÅRTENS
'Vinst nr 4 Smulan, barnbarn med skål', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 7 Landskap med blå sjö', ett konstverk av Anders Gyllerfelt
'Vinst nr 11 Ljusstakar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 14 Parkvägen', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 18 Ljung i klipphäll', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 1 Torson Britt-Inger', ett konstverk av Eva Lindegren
'Vinst nr 8 Bohuslän, landskap Orust', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 13 Liten vit soffa', ett konstverk av Björg Bendiksen
'Vinst nr 16 Rakuskålar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 9 Strömstare', ett konstverk av Göran Dalhov
'Vinst nr 2 Brun kruka', ett konstverk av P-O Netterblad
'Vinst nr 7 Landskap med blå sjö', ett konstverk av Anders Gyllerfelt
'Vinst nr 11 Ljusstakar', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 17 Brinnande buske', ett konstverk av Suzanne Nessim
'Vinst nr 3 Kungsfiskare', ett konstverk av KARL MÅRTENS
'Vinst nr 6 Dansare', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 12 Par på stranden', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 15 Spindel', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 4 Smulan, barnbarn med skål', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 5 Vintervik', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 10 Strandvägen', ett konstverk av Anders Hugo
'Vinst nr 14 Parkvägen', ett konstverk av Okänd
'Vinst nr 18 Ljung i klipphäll', ett konstverk av Okänd