'T2. Solen spelar', 2020, ett konstverk av Inger Hahn-Redin
T2. Solen spelar, 2020

Detaljer

Teknik/medium: Olja

32 x 32 cm

Tröstpris
Avsedda för medlemmar som inte vunnit på 10 resp 5 år
Kan inte väljas av andra

Mer från Konstlotteriet 2020
19 Feb