'15. Glasfat', 2020, ett konstverk av Gunilla Kihlgren
15. Glasfat, 2020

Storlek:

Edition:

8 x 34 cm

Unikt

Handblåst glas och glasfrukter av Gunilla Kihlgren

Mer från Konstlotteriet 2020
19 Feb
'T5. Vi', 2020, ett konstverk av Britta Markatta-Labba
'T4. Ljus', 2020, ett konstverk av Fredrik Lindqvist
'T3. Keramikfat', 2020, ett konstverk av Ingrid Hernvall
'T2. Solen spelar', 2020, ett konstverk av Inger Hahn-Redin
'T1. Ice-9', 2020, ett konstverk av John Hagen
'37. Gjuteriet Hälleforsnäs bruk', 2020, ett konstverk av Ewa Wernlid
'35. Vem bor här?', 2020, ett konstverk av Annelie Tibblin
'34. Roffes blomma', 2020, ett konstverk av Marianne Svedberg
'36. Paus', 2020, ett konstverk av Thomas Wahlström
'29. Bocken som trädgårdsmästare', 2020, ett konstverk av Eva Rex
'31. Landskap', 2020, ett konstverk av Sybille Seyd Ylvenius
'30. Till konsten - Landskap i ovissa tider', 2020, ett konstverk av Magnus Ringborg
'32. Riktning och befintlighet', 2020, ett konstverk av Ylva Skoglund
'33. Hoppande hare', 2020, ett konstverk av Cecilia Stärner
'28. Pläd Luxor', 2020, ett konstverk av Ronja Reuber
'27. Verkstäder', 2020, ett konstverk av Cilla Ramnek
'26. Karaff Brus', 2020, ett konstverk av Jennie Olofsson
'25. Bokstöd kvinna man', 2020, ett konstverk av Marita Norin
'24. Byggnad XIII	', 2020, ett konstverk av Gunnar Carl Nilsson
'19. Kudde', 2020, ett konstverk av Josefine Lindh
'20. Stockholm', 2020, ett konstverk av Livstycket
'21. Stockholm Fusion I', 2020, ett konstverk av Christer Lövgren
'22. Vad var det vi sa', 2020, ett konstverk av Britta Markatta-Labba
'23. Piano linje', 2020, ett konstverk av Marie-Louise Messing
'18. Låda', 2020, ett konstverk av Woo-Bock Lee
'17. Skärbräda', 2020, ett konstverk av Mats Lagerman
'16. Knoppburk', 2020, ett konstverk av Anna Kåks
'15. Glasfat', 2020, ett konstverk av Gunilla Kihlgren
'14. Glaskruka', 2020, ett konstverk av Gunilla Kihlgren
'9. Frökapsel', 2020, ett konstverk av Johanna Grahn Hollström
'10. Jumble', 2020, ett konstverk av Solweig Gunnarsson
'11. Necklace', 2020, ett konstverk av Mats Gustafsson
'12. På Ormsö ängar', 2020, ett konstverk av Inger Hahn-Redin
'13. Live Life', 2020, ett konstverk av Karin Holmström
'8. The Sweet Science', 2020, ett konstverk av Gunnar Falk
'7. Liten älg', 2020, ett konstverk av Inge Dahlgren
'6. Slussen', 2020, ett konstverk av Boris Culjat
'5. Maskrosbarn', 2020, ett konstverk av Barbro Christoffersson
'4. Kärl', 2020, ett konstverk av Kaarin Bonde Jensen
'1. Sjöbod', 2020, ett konstverk av Kerstin Andrée
'2. Gula faran', 2020, ett konstverk av Helene Billgren
'3. Reflexion Orange', 2020, ett konstverk av Linnea Blomgren
'T5. Vi', 2020, ett konstverk av Britta Markatta-Labba
'T3. Keramikfat', 2020, ett konstverk av Ingrid Hernvall
'T1. Ice-9', 2020, ett konstverk av John Hagen
'35. Vem bor här?', 2020, ett konstverk av Annelie Tibblin
'36. Paus', 2020, ett konstverk av Thomas Wahlström
'31. Landskap', 2020, ett konstverk av Sybille Seyd Ylvenius
'32. Riktning och befintlighet', 2020, ett konstverk av Ylva Skoglund
'28. Pläd Luxor', 2020, ett konstverk av Ronja Reuber
'26. Karaff Brus', 2020, ett konstverk av Jennie Olofsson
'24. Byggnad XIII	', 2020, ett konstverk av Gunnar Carl Nilsson
'20. Stockholm', 2020, ett konstverk av Livstycket
'22. Vad var det vi sa', 2020, ett konstverk av Britta Markatta-Labba
'18. Låda', 2020, ett konstverk av Woo-Bock Lee
'16. Knoppburk', 2020, ett konstverk av Anna Kåks
'14. Glaskruka', 2020, ett konstverk av Gunilla Kihlgren
'10. Jumble', 2020, ett konstverk av Solweig Gunnarsson
'12. På Ormsö ängar', 2020, ett konstverk av Inger Hahn-Redin
'8. The Sweet Science', 2020, ett konstverk av Gunnar Falk
'6. Slussen', 2020, ett konstverk av Boris Culjat
'4. Kärl', 2020, ett konstverk av Kaarin Bonde Jensen
'2. Gula faran', 2020, ett konstverk av Helene Billgren
'T4. Ljus', 2020, ett konstverk av Fredrik Lindqvist
'T2. Solen spelar', 2020, ett konstverk av Inger Hahn-Redin
'37. Gjuteriet Hälleforsnäs bruk', 2020, ett konstverk av Ewa Wernlid
'34. Roffes blomma', 2020, ett konstverk av Marianne Svedberg
'29. Bocken som trädgårdsmästare', 2020, ett konstverk av Eva Rex
'30. Till konsten - Landskap i ovissa tider', 2020, ett konstverk av Magnus Ringborg
'33. Hoppande hare', 2020, ett konstverk av Cecilia Stärner
'27. Verkstäder', 2020, ett konstverk av Cilla Ramnek
'25. Bokstöd kvinna man', 2020, ett konstverk av Marita Norin
'19. Kudde', 2020, ett konstverk av Josefine Lindh
'21. Stockholm Fusion I', 2020, ett konstverk av Christer Lövgren
'23. Piano linje', 2020, ett konstverk av Marie-Louise Messing
'17. Skärbräda', 2020, ett konstverk av Mats Lagerman
'15. Glasfat', 2020, ett konstverk av Gunilla Kihlgren
'9. Frökapsel', 2020, ett konstverk av Johanna Grahn Hollström
'11. Necklace', 2020, ett konstverk av Mats Gustafsson
'13. Live Life', 2020, ett konstverk av Karin Holmström
'7. Liten älg', 2020, ett konstverk av Inge Dahlgren
'5. Maskrosbarn', 2020, ett konstverk av Barbro Christoffersson
'1. Sjöbod', 2020, ett konstverk av Kerstin Andrée
'3. Reflexion Orange', 2020, ett konstverk av Linnea Blomgren
'T5. Vi', 2020, ett konstverk av Britta Markatta-Labba
'T2. Solen spelar', 2020, ett konstverk av Inger Hahn-Redin
'35. Vem bor här?', 2020, ett konstverk av Annelie Tibblin
'29. Bocken som trädgårdsmästare', 2020, ett konstverk av Eva Rex
'32. Riktning och befintlighet', 2020, ett konstverk av Ylva Skoglund
'27. Verkstäder', 2020, ett konstverk av Cilla Ramnek
'24. Byggnad XIII	', 2020, ett konstverk av Gunnar Carl Nilsson
'21. Stockholm Fusion I', 2020, ett konstverk av Christer Lövgren
'18. Låda', 2020, ett konstverk av Woo-Bock Lee
'15. Glasfat', 2020, ett konstverk av Gunilla Kihlgren
'10. Jumble', 2020, ett konstverk av Solweig Gunnarsson
'13. Live Life', 2020, ett konstverk av Karin Holmström
'6. Slussen', 2020, ett konstverk av Boris Culjat
'1. Sjöbod', 2020, ett konstverk av Kerstin Andrée
'T4. Ljus', 2020, ett konstverk av Fredrik Lindqvist
'T1. Ice-9', 2020, ett konstverk av John Hagen
'34. Roffes blomma', 2020, ett konstverk av Marianne Svedberg
'31. Landskap', 2020, ett konstverk av Sybille Seyd Ylvenius
'33. Hoppande hare', 2020, ett konstverk av Cecilia Stärner
'26. Karaff Brus', 2020, ett konstverk av Jennie Olofsson
'19. Kudde', 2020, ett konstverk av Josefine Lindh
'22. Vad var det vi sa', 2020, ett konstverk av Britta Markatta-Labba
'17. Skärbräda', 2020, ett konstverk av Mats Lagerman
'14. Glaskruka', 2020, ett konstverk av Gunilla Kihlgren
'11. Necklace', 2020, ett konstverk av Mats Gustafsson
'8. The Sweet Science', 2020, ett konstverk av Gunnar Falk
'5. Maskrosbarn', 2020, ett konstverk av Barbro Christoffersson
'2. Gula faran', 2020, ett konstverk av Helene Billgren
'T3. Keramikfat', 2020, ett konstverk av Ingrid Hernvall
'37. Gjuteriet Hälleforsnäs bruk', 2020, ett konstverk av Ewa Wernlid
'36. Paus', 2020, ett konstverk av Thomas Wahlström
'30. Till konsten - Landskap i ovissa tider', 2020, ett konstverk av Magnus Ringborg
'28. Pläd Luxor', 2020, ett konstverk av Ronja Reuber
'25. Bokstöd kvinna man', 2020, ett konstverk av Marita Norin
'20. Stockholm', 2020, ett konstverk av Livstycket
'23. Piano linje', 2020, ett konstverk av Marie-Louise Messing
'16. Knoppburk', 2020, ett konstverk av Anna Kåks
'9. Frökapsel', 2020, ett konstverk av Johanna Grahn Hollström
'12. På Ormsö ängar', 2020, ett konstverk av Inger Hahn-Redin
'7. Liten älg', 2020, ett konstverk av Inge Dahlgren
'4. Kärl', 2020, ett konstverk av Kaarin Bonde Jensen
'3. Reflexion Orange', 2020, ett konstverk av Linnea Blomgren
'T5. Vi', 2020, ett konstverk av Britta Markatta-Labba
'T1. Ice-9', 2020, ett konstverk av John Hagen
'36. Paus', 2020, ett konstverk av Thomas Wahlström
'32. Riktning och befintlighet', 2020, ett konstverk av Ylva Skoglund
'26. Karaff Brus', 2020, ett konstverk av Jennie Olofsson
'20. Stockholm', 2020, ett konstverk av Livstycket
'18. Låda', 2020, ett konstverk av Woo-Bock Lee
'14. Glaskruka', 2020, ett konstverk av Gunilla Kihlgren
'12. På Ormsö ängar', 2020, ett konstverk av Inger Hahn-Redin
'6. Slussen', 2020, ett konstverk av Boris Culjat
'2. Gula faran', 2020, ett konstverk av Helene Billgren
'T4. Ljus', 2020, ett konstverk av Fredrik Lindqvist
'37. Gjuteriet Hälleforsnäs bruk', 2020, ett konstverk av Ewa Wernlid
'29. Bocken som trädgårdsmästare', 2020, ett konstverk av Eva Rex
'33. Hoppande hare', 2020, ett konstverk av Cecilia Stärner
'25. Bokstöd kvinna man', 2020, ett konstverk av Marita Norin
'21. Stockholm Fusion I', 2020, ett konstverk av Christer Lövgren
'17. Skärbräda', 2020, ett konstverk av Mats Lagerman
'9. Frökapsel', 2020, ett konstverk av Johanna Grahn Hollström
'13. Live Life', 2020, ett konstverk av Karin Holmström
'5. Maskrosbarn', 2020, ett konstverk av Barbro Christoffersson
'3. Reflexion Orange', 2020, ett konstverk av Linnea Blomgren
'T3. Keramikfat', 2020, ett konstverk av Ingrid Hernvall
'35. Vem bor här?', 2020, ett konstverk av Annelie Tibblin
'31. Landskap', 2020, ett konstverk av Sybille Seyd Ylvenius
'28. Pläd Luxor', 2020, ett konstverk av Ronja Reuber
'24. Byggnad XIII	', 2020, ett konstverk av Gunnar Carl Nilsson
'22. Vad var det vi sa', 2020, ett konstverk av Britta Markatta-Labba
'16. Knoppburk', 2020, ett konstverk av Anna Kåks
'10. Jumble', 2020, ett konstverk av Solweig Gunnarsson
'8. The Sweet Science', 2020, ett konstverk av Gunnar Falk
'4. Kärl', 2020, ett konstverk av Kaarin Bonde Jensen
'T2. Solen spelar', 2020, ett konstverk av Inger Hahn-Redin
'34. Roffes blomma', 2020, ett konstverk av Marianne Svedberg
'30. Till konsten - Landskap i ovissa tider', 2020, ett konstverk av Magnus Ringborg
'27. Verkstäder', 2020, ett konstverk av Cilla Ramnek
'19. Kudde', 2020, ett konstverk av Josefine Lindh
'23. Piano linje', 2020, ett konstverk av Marie-Louise Messing
'15. Glasfat', 2020, ett konstverk av Gunilla Kihlgren
'11. Necklace', 2020, ett konstverk av Mats Gustafsson
'7. Liten älg', 2020, ett konstverk av Inge Dahlgren
'1. Sjöbod', 2020, ett konstverk av Kerstin Andrée