'1.Tulpanflickan', ett konstverk av Sonja Hesslow
1.Tulpanflickan

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Fotografi / Photography

75 x 56 cm

Unikt

Värde 3 SEK

Sonja Hesslow föddes 1988. Efter avslutad examen fick hon en utmärkelse för “särskiljande visuell konstnärlig stil”. Hon har arbetat som fotografassistent för framstående fotografer som Cooper & Gorfer

Mer från Utlottning 17 maj 2021
17 maj
'1.Tulpanflickan', ett konstverk av Sonja Hesslow
'2.Katedral', ett konstverk av Håkan Berg
'3.Abstrakt komposition', ett konstverk av Nils Kölare
'4.Catwalk', ett konstverk av Lars Tunebo
'5.Får', ett konstverk av Stig "Slas" Claesson
'6.Hund vid träd', ett konstverk av Carl Schubert
'7.Hav', ett konstverk av Madeleine Reuterswärd
'8.Marylyn', ett konstverk av Maria Larkman
'9.Kungsfiskare', ett konstverk av Karl Mårtens
'10.High riding kites', ett konstverk av James McCreary
'11.Dansare', ett konstverk av Lars Arvidsson
'12.Dörren', ett konstverk av Anette Ronáld
'13.Esperanza', ett konstverk av Susanne Gillhög
'14.Liten våg', ett konstverk av Eva Grytt
'15.Uggla', ett konstverk av Daniel Blomqvist
'17.Bronsålder', ett konstverk av Carlos R. Pebaqué
'18.Skål', ett konstverk av Eva Skarbäck
'19.Relation', ett konstverk av Bo Löwgren
'20.Fladdermus', ett konstverk av Inge Dahlgren
'16.Pojke i guldram', ett konstverk av Eva Wilms
'1.Tulpanflickan', ett konstverk av Sonja Hesslow
'3.Abstrakt komposition', ett konstverk av Nils Kölare
'5.Får', ett konstverk av Stig "Slas" Claesson
'7.Hav', ett konstverk av Madeleine Reuterswärd
'9.Kungsfiskare', ett konstverk av Karl Mårtens
'11.Dansare', ett konstverk av Lars Arvidsson
'13.Esperanza', ett konstverk av Susanne Gillhög
'15.Uggla', ett konstverk av Daniel Blomqvist
'18.Skål', ett konstverk av Eva Skarbäck
'20.Fladdermus', ett konstverk av Inge Dahlgren
'2.Katedral', ett konstverk av Håkan Berg
'4.Catwalk', ett konstverk av Lars Tunebo
'6.Hund vid träd', ett konstverk av Carl Schubert
'8.Marylyn', ett konstverk av Maria Larkman
'10.High riding kites', ett konstverk av James McCreary
'12.Dörren', ett konstverk av Anette Ronáld
'14.Liten våg', ett konstverk av Eva Grytt
'17.Bronsålder', ett konstverk av Carlos R. Pebaqué
'19.Relation', ett konstverk av Bo Löwgren
'16.Pojke i guldram', ett konstverk av Eva Wilms
'1.Tulpanflickan', ett konstverk av Sonja Hesslow
'4.Catwalk', ett konstverk av Lars Tunebo
'7.Hav', ett konstverk av Madeleine Reuterswärd
'10.High riding kites', ett konstverk av James McCreary
'13.Esperanza', ett konstverk av Susanne Gillhög
'17.Bronsålder', ett konstverk av Carlos R. Pebaqué
'20.Fladdermus', ett konstverk av Inge Dahlgren
'2.Katedral', ett konstverk av Håkan Berg
'5.Får', ett konstverk av Stig "Slas" Claesson
'8.Marylyn', ett konstverk av Maria Larkman
'11.Dansare', ett konstverk av Lars Arvidsson
'14.Liten våg', ett konstverk av Eva Grytt
'18.Skål', ett konstverk av Eva Skarbäck
'16.Pojke i guldram', ett konstverk av Eva Wilms
'3.Abstrakt komposition', ett konstverk av Nils Kölare
'6.Hund vid träd', ett konstverk av Carl Schubert
'9.Kungsfiskare', ett konstverk av Karl Mårtens
'12.Dörren', ett konstverk av Anette Ronáld
'15.Uggla', ett konstverk av Daniel Blomqvist
'19.Relation', ett konstverk av Bo Löwgren
'1.Tulpanflickan', ett konstverk av Sonja Hesslow
'5.Får', ett konstverk av Stig "Slas" Claesson
'9.Kungsfiskare', ett konstverk av Karl Mårtens
'13.Esperanza', ett konstverk av Susanne Gillhög
'18.Skål', ett konstverk av Eva Skarbäck
'2.Katedral', ett konstverk av Håkan Berg
'6.Hund vid träd', ett konstverk av Carl Schubert
'10.High riding kites', ett konstverk av James McCreary
'14.Liten våg', ett konstverk av Eva Grytt
'19.Relation', ett konstverk av Bo Löwgren
'3.Abstrakt komposition', ett konstverk av Nils Kölare
'7.Hav', ett konstverk av Madeleine Reuterswärd
'11.Dansare', ett konstverk av Lars Arvidsson
'15.Uggla', ett konstverk av Daniel Blomqvist
'20.Fladdermus', ett konstverk av Inge Dahlgren
'4.Catwalk', ett konstverk av Lars Tunebo
'8.Marylyn', ett konstverk av Maria Larkman
'12.Dörren', ett konstverk av Anette Ronáld
'17.Bronsålder', ett konstverk av Carlos R. Pebaqué
'16.Pojke i guldram', ett konstverk av Eva Wilms