'3. Sommarmorgon', 2020, ett konstverk av Kent Larsson

3. Sommarmorgon, 2020

Storlek:

54 x 47 cm

Edition:

Unikt

Pris:

Värde 3 200 SEK

Mer från Medlemslotteri årsmöte 2020
24 Feb
'7. Pilgrimer', 2019, ett konstverk av Katarina Hård
'14. Horses on the line', 2019, ett konstverk av Ann-Louise Melltoft
'5. Ljus i natten', 2019, ett konstverk av Ronny Hård
'8. Har ett skimmer', 2019, ett konstverk av Ann-Marie Seve
'9. Gul ros', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'12. Randigt krus', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'15. Spräcklig höna', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'16. Nypon', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'17. Ägg med sländor', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'18. Trädgårdsfågel', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'2. Björkstammar', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'4. Trädgård', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'13. Vas', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'11. Fågel', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'6. Rollercoaster', 2019, ett konstverk av M Deway
'10. Livsbetingelser', 2019, ett konstverk av Christina Törnqvist
'3. Sommarmorgon', 2020, ett konstverk av Kent Larsson
'1. Spårvagn', 2020, ett konstverk av Kent Larsson
'7. Pilgrimer', 2019, ett konstverk av Katarina Hård
'8. Har ett skimmer', 2019, ett konstverk av Ann-Marie Seve
'12. Randigt krus', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'16. Nypon', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'18. Trädgårdsfågel', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'4. Trädgård', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'6. Rollercoaster', 2019, ett konstverk av M Deway
'10. Livsbetingelser', 2019, ett konstverk av Christina Törnqvist
'1. Spårvagn', 2020, ett konstverk av Kent Larsson
'14. Horses on the line', 2019, ett konstverk av Ann-Louise Melltoft
'5. Ljus i natten', 2019, ett konstverk av Ronny Hård
'9. Gul ros', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'15. Spräcklig höna', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'17. Ägg med sländor', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'2. Björkstammar', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'13. Vas', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'11. Fågel', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'3. Sommarmorgon', 2020, ett konstverk av Kent Larsson
'7. Pilgrimer', 2019, ett konstverk av Katarina Hård
'9. Gul ros', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'17. Ägg med sländor', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'4. Trädgård', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'10. Livsbetingelser', 2019, ett konstverk av Christina Törnqvist
'14. Horses on the line', 2019, ett konstverk av Ann-Louise Melltoft
'8. Har ett skimmer', 2019, ett konstverk av Ann-Marie Seve
'15. Spräcklig höna', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'2. Björkstammar', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'11. Fågel', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'5. Ljus i natten', 2019, ett konstverk av Ronny Hård
'12. Randigt krus', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'16. Nypon', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'18. Trädgårdsfågel', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'13. Vas', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'6. Rollercoaster', 2019, ett konstverk av M Deway
'3. Sommarmorgon', 2020, ett konstverk av Kent Larsson
'1. Spårvagn', 2020, ett konstverk av Kent Larsson
'7. Pilgrimer', 2019, ett konstverk av Katarina Hård
'12. Randigt krus', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'18. Trädgårdsfågel', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'11. Fågel', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'14. Horses on the line', 2019, ett konstverk av Ann-Louise Melltoft
'9. Gul ros', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'16. Nypon', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'4. Trädgård', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'1. Spårvagn', 2020, ett konstverk av Kent Larsson
'5. Ljus i natten', 2019, ett konstverk av Ronny Hård
'15. Spräcklig höna', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'2. Björkstammar', 2019, ett konstverk av Lena Kalenius
'6. Rollercoaster', 2019, ett konstverk av M Deway
'3. Sommarmorgon', 2020, ett konstverk av Kent Larsson
'8. Har ett skimmer', 2019, ett konstverk av Ann-Marie Seve
'17. Ägg med sländor', 2019, ett konstverk av Mirjam Brimse
'13. Vas', 2019, ett konstverk av Gun Lundkvist-Olsen
'10. Livsbetingelser', 2019, ett konstverk av Christina Törnqvist