'26. Regnkläder', ett konstverk av Jörgen Landehag

26. Regnkläder

Storlek:

40 x 30 cm

Edition:

Unikt

Pris:

Värde 2 200 SEK

Mer från Utlottningen av inköpta konstverk 2020
3 Mar
'2 Vraket', ett konstverk av Mats Aronsson
'1 Doris', ett konstverk av Mats Aronsson
'5 Brändaholm sommar', ett konstverk av Patrik Flydén, Stuans foto
'7 Sandvik kvarn, Öland', ett konstverk av Najib Kamgar
'8 Landskap', ett konstverk av Najib Kamgar
'12 Korp V', ett konstverk av Camilla Rangvin
'13 Walkin the dog III', ett konstverk av Jörgen Landehag
'16 En bra bok', ett konstverk av Mats Aronsson
'17 Tidningsläsaren', ett konstverk av Mats Aronsson
'23 Loppis', ett konstverk av Mats Aronsson
'22 Nästan som i Japan I', 2020, ett konstverk av Boris Zats
'21 Hemkomsten', 2020, ett konstverk av Annelie Westin
'19 Löv', ett konstverk av Cecilia Thornberg
'25 På udden 2', ett konstverk av Jörgen Landehag
'28 Kinesiskt ordspråk/Löv', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'29 Drömmer om havet', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'31 Royal parcel', ett konstverk av Yrjö Edelmann
'33 Sommaräng', ett konstverk av Magnus Larsson
'36 London fusion II', ett konstverk av Christer Lövgren
'37 Bygga broar', ett konstverk av Anette Johnsson
'42. Fågel', ett konstverk av Jacqueline Schäfer
'43. Ägg', ett konstverk av Anette Johnsson
'41. Melker Bokbladh', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'40. Akvarell No 5', ett konstverk av Anette Johnsson
'39. Bird', ett konstverk av Karl Mårtens
'38. Akvarell No 1', ett konstverk av Anette Johnsson
'35. Slussen', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'34. Symfoni', ett konstverk av Josef Petersson
'32. Samklang', ett konstverk av Anette Johnsson
'30. Fjordingar i solsken', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'27. Löv ', ett konstverk av Camilla Rangvin
'26. Regnkläder', ett konstverk av Jörgen Landehag
'24. Träd vid havet', ett konstverk av Jörgen Landehag
'20. Bilen', ett konstverk av Emma Lindqvist
'18. Bob Walleed', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'15. Karl Blunht', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'14. Vår i björkskogen', ett konstverk av Jörgen Landehag
'11. Korp III', ett konstverk av Camilla Rangvin
'10. Sittande harmonisk dam', ett konstverk av Camilla Rangvin
'9. Musikax', ett konstverk av Camilla Rangvin
'6. Långe Jan', ett konstverk av Najib Kamgar
'4. Utan titel', ett konstverk av Peter Borotinskij
'3. Vågor som slår mot klippor', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'2 Vraket', ett konstverk av Mats Aronsson
'5 Brändaholm sommar', ett konstverk av Patrik Flydén, Stuans foto
'8 Landskap', ett konstverk av Najib Kamgar
'13 Walkin the dog III', ett konstverk av Jörgen Landehag
'17 Tidningsläsaren', ett konstverk av Mats Aronsson
'22 Nästan som i Japan I', 2020, ett konstverk av Boris Zats
'19 Löv', ett konstverk av Cecilia Thornberg
'28 Kinesiskt ordspråk/Löv', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'31 Royal parcel', ett konstverk av Yrjö Edelmann
'36 London fusion II', ett konstverk av Christer Lövgren
'42. Fågel', ett konstverk av Jacqueline Schäfer
'41. Melker Bokbladh', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'39. Bird', ett konstverk av Karl Mårtens
'35. Slussen', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'32. Samklang', ett konstverk av Anette Johnsson
'27. Löv ', ett konstverk av Camilla Rangvin
'24. Träd vid havet', ett konstverk av Jörgen Landehag
'18. Bob Walleed', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'14. Vår i björkskogen', ett konstverk av Jörgen Landehag
'10. Sittande harmonisk dam', ett konstverk av Camilla Rangvin
'6. Långe Jan', ett konstverk av Najib Kamgar
'3. Vågor som slår mot klippor', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'1 Doris', ett konstverk av Mats Aronsson
'7 Sandvik kvarn, Öland', ett konstverk av Najib Kamgar
'12 Korp V', ett konstverk av Camilla Rangvin
'16 En bra bok', ett konstverk av Mats Aronsson
'23 Loppis', ett konstverk av Mats Aronsson
'21 Hemkomsten', 2020, ett konstverk av Annelie Westin
'25 På udden 2', ett konstverk av Jörgen Landehag
'29 Drömmer om havet', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'33 Sommaräng', ett konstverk av Magnus Larsson
'37 Bygga broar', ett konstverk av Anette Johnsson
'43. Ägg', ett konstverk av Anette Johnsson
'40. Akvarell No 5', ett konstverk av Anette Johnsson
'38. Akvarell No 1', ett konstverk av Anette Johnsson
'34. Symfoni', ett konstverk av Josef Petersson
'30. Fjordingar i solsken', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'26. Regnkläder', ett konstverk av Jörgen Landehag
'20. Bilen', ett konstverk av Emma Lindqvist
'15. Karl Blunht', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'11. Korp III', ett konstverk av Camilla Rangvin
'9. Musikax', ett konstverk av Camilla Rangvin
'4. Utan titel', ett konstverk av Peter Borotinskij
'2 Vraket', ett konstverk av Mats Aronsson
'7 Sandvik kvarn, Öland', ett konstverk av Najib Kamgar
'13 Walkin the dog III', ett konstverk av Jörgen Landehag
'23 Loppis', ett konstverk av Mats Aronsson
'19 Löv', ett konstverk av Cecilia Thornberg
'28 Kinesiskt ordspråk/Löv', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'33 Sommaräng', ett konstverk av Magnus Larsson
'42. Fågel', ett konstverk av Jacqueline Schäfer
'40. Akvarell No 5', ett konstverk av Anette Johnsson
'35. Slussen', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'30. Fjordingar i solsken', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'24. Träd vid havet', ett konstverk av Jörgen Landehag
'15. Karl Blunht', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'10. Sittande harmonisk dam', ett konstverk av Camilla Rangvin
'4. Utan titel', ett konstverk av Peter Borotinskij
'1 Doris', ett konstverk av Mats Aronsson
'12 Korp V', ett konstverk av Camilla Rangvin
'17 Tidningsläsaren', ett konstverk av Mats Aronsson
'21 Hemkomsten', 2020, ett konstverk av Annelie Westin
'29 Drömmer om havet', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'36 London fusion II', ett konstverk av Christer Lövgren
'43. Ägg', ett konstverk av Anette Johnsson
'39. Bird', ett konstverk av Karl Mårtens
'34. Symfoni', ett konstverk av Josef Petersson
'27. Löv ', ett konstverk av Camilla Rangvin
'20. Bilen', ett konstverk av Emma Lindqvist
'14. Vår i björkskogen', ett konstverk av Jörgen Landehag
'9. Musikax', ett konstverk av Camilla Rangvin
'3. Vågor som slår mot klippor', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'5 Brändaholm sommar', ett konstverk av Patrik Flydén, Stuans foto
'8 Landskap', ett konstverk av Najib Kamgar
'16 En bra bok', ett konstverk av Mats Aronsson
'22 Nästan som i Japan I', 2020, ett konstverk av Boris Zats
'25 På udden 2', ett konstverk av Jörgen Landehag
'31 Royal parcel', ett konstverk av Yrjö Edelmann
'37 Bygga broar', ett konstverk av Anette Johnsson
'41. Melker Bokbladh', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'38. Akvarell No 1', ett konstverk av Anette Johnsson
'32. Samklang', ett konstverk av Anette Johnsson
'26. Regnkläder', ett konstverk av Jörgen Landehag
'18. Bob Walleed', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'11. Korp III', ett konstverk av Camilla Rangvin
'6. Långe Jan', ett konstverk av Najib Kamgar
'2 Vraket', ett konstverk av Mats Aronsson
'8 Landskap', ett konstverk av Najib Kamgar
'17 Tidningsläsaren', ett konstverk av Mats Aronsson
'28 Kinesiskt ordspråk/Löv', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'36 London fusion II', ett konstverk av Christer Lövgren
'41. Melker Bokbladh', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'35. Slussen', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'27. Löv ', ett konstverk av Camilla Rangvin
'18. Bob Walleed', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'10. Sittande harmonisk dam', ett konstverk av Camilla Rangvin
'3. Vågor som slår mot klippor', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'1 Doris', ett konstverk av Mats Aronsson
'16 En bra bok', ett konstverk av Mats Aronsson
'21 Hemkomsten', 2020, ett konstverk av Annelie Westin
'33 Sommaräng', ett konstverk av Magnus Larsson
'43. Ägg', ett konstverk av Anette Johnsson
'38. Akvarell No 1', ett konstverk av Anette Johnsson
'30. Fjordingar i solsken', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'20. Bilen', ett konstverk av Emma Lindqvist
'11. Korp III', ett konstverk av Camilla Rangvin
'4. Utan titel', ett konstverk av Peter Borotinskij
'5 Brändaholm sommar', ett konstverk av Patrik Flydén, Stuans foto
'12 Korp V', ett konstverk av Camilla Rangvin
'23 Loppis', ett konstverk av Mats Aronsson
'25 På udden 2', ett konstverk av Jörgen Landehag
'31 Royal parcel', ett konstverk av Yrjö Edelmann
'42. Fågel', ett konstverk av Jacqueline Schäfer
'39. Bird', ett konstverk av Karl Mårtens
'32. Samklang', ett konstverk av Anette Johnsson
'24. Träd vid havet', ett konstverk av Jörgen Landehag
'14. Vår i björkskogen', ett konstverk av Jörgen Landehag
'6. Långe Jan', ett konstverk av Najib Kamgar
'7 Sandvik kvarn, Öland', ett konstverk av Najib Kamgar
'13 Walkin the dog III', ett konstverk av Jörgen Landehag
'22 Nästan som i Japan I', 2020, ett konstverk av Boris Zats
'19 Löv', ett konstverk av Cecilia Thornberg
'29 Drömmer om havet', ett konstverk av Eila Uro Folkesson
'37 Bygga broar', ett konstverk av Anette Johnsson
'40. Akvarell No 5', ett konstverk av Anette Johnsson
'34. Symfoni', ett konstverk av Josef Petersson
'26. Regnkläder', ett konstverk av Jörgen Landehag
'15. Karl Blunht', ett konstverk av Lasse Carlsson  
'9. Musikax', ett konstverk av Camilla Rangvin