'Nr 9: Murkelhatt', ett konstverk av Emilia Snövit Kikic

Nr 9: Murkelhatt

Edition:

Unikt

Mer från Utlottning 2020
3 nov
'Nr: 1 Tänkaren', ett konstverk av Anja Pauser
'Nr 2: Contemplation', ett konstverk av Sonja Hesslow
'Nr 3: Skog', ett konstverk av Malin Mossberg
'Nr 4: Stenhus', ett konstverk av Frank Björklund
'Nr 6: Stockholm/Ankeborg', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'Nr 7: Express yourself', ett konstverk av Jan Olav Forberg
'Nr 8: Hamnbild', ett konstverk av Houman
'Nr 9: Murkelhatt', ett konstverk av Emilia Snövit Kikic
'Nr 10: Moon', ett konstverk av Lisa Rinnevuo
'Nr: 1 Tänkaren', ett konstverk av Anja Pauser
'Nr 4: Stenhus', ett konstverk av Frank Björklund
'Nr 7: Express yourself', ett konstverk av Jan Olav Forberg
'Nr 9: Murkelhatt', ett konstverk av Emilia Snövit Kikic
'Nr 2: Contemplation', ett konstverk av Sonja Hesslow
'Nr 3: Skog', ett konstverk av Malin Mossberg
'Nr 6: Stockholm/Ankeborg', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'Nr 8: Hamnbild', ett konstverk av Houman
'Nr 10: Moon', ett konstverk av Lisa Rinnevuo
'Nr: 1 Tänkaren', ett konstverk av Anja Pauser
'Nr 7: Express yourself', ett konstverk av Jan Olav Forberg
'Nr 10: Moon', ett konstverk av Lisa Rinnevuo
'Nr 2: Contemplation', ett konstverk av Sonja Hesslow
'Nr 4: Stenhus', ett konstverk av Frank Björklund
'Nr 8: Hamnbild', ett konstverk av Houman
'Nr 3: Skog', ett konstverk av Malin Mossberg
'Nr 6: Stockholm/Ankeborg', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'Nr 9: Murkelhatt', ett konstverk av Emilia Snövit Kikic
'Nr: 1 Tänkaren', ett konstverk av Anja Pauser
'Nr 10: Moon', ett konstverk av Lisa Rinnevuo
'Nr 2: Contemplation', ett konstverk av Sonja Hesslow
'Nr 7: Express yourself', ett konstverk av Jan Olav Forberg
'Nr 3: Skog', ett konstverk av Malin Mossberg
'Nr 8: Hamnbild', ett konstverk av Houman
'Nr 4: Stenhus', ett konstverk av Frank Björklund
'Nr 6: Stockholm/Ankeborg', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'Nr 9: Murkelhatt', ett konstverk av Emilia Snövit Kikic