'12. SE-banken', ett konstverk av Roger Risberg

12. SE-banken

Teknik:

Tuschpenna

Storlek:

38 x 48 cm

Edition:

Unikt

Pris:

Värde 1 SEK

Mer från Utlottning 16 maj
16 May
'1. Sommargylling', ett konstverk av  Karl Mårtens
'2. Keep the light on, forest', ett konstverk av Sonja Hesslow
'3. En vättig lugn parad i naturen. ', ett konstverk av Sonja Liljeholm
'4. Fiskar', ett konstverk av Marina Stenby
'18. Hommage á Bea Szenfeld', ett konstverk av Stina Wirsén
'17. Systrarna', ett konstverk av Elin Källman
'16. Hommage till livet', ett konstverk av Birgitta Samuelsson
'15. Earth', ett konstverk av Ubavka Marinkovic
'14. Gläntan', ett konstverk av Lotta Döbling
'13. He had a great backhand', ett konstverk av Petter Thoen
'12. SE-banken', ett konstverk av Roger Risberg
'11.Damen i rött', ett konstverk av Lars Norrman
'10. Rökande hare', ett konstverk av Magnus Malmsten
'9. Sommar i bersån', ett konstverk av Ingrid Roth
'8. Grön kvinna med rött hår', ett konstverk av Timo Solin
'7. Pupporna', ett konstverk av Linda Lysell
'6. Il bambino', ett konstverk av Roberto Torregianni
'5. Flugdans', ett konstverk av Mia Malmlöf
'19. Ränder', ett konstverk av Ilkka Pärni
'20. Ljusstakar', ett konstverk av Carina Nordling
'21. Slussen', ett konstverk av Gunnel Moheim
'22. An old pond', ett konstverk av Lennart Utterström
'1. Sommargylling', ett konstverk av  Karl Mårtens
'4. Fiskar', ett konstverk av Marina Stenby
'17. Systrarna', ett konstverk av Elin Källman
'15. Earth', ett konstverk av Ubavka Marinkovic
'13. He had a great backhand', ett konstverk av Petter Thoen
'11.Damen i rött', ett konstverk av Lars Norrman
'8. Grön kvinna med rött hår', ett konstverk av Timo Solin
'6. Il bambino', ett konstverk av Roberto Torregianni
'19. Ränder', ett konstverk av Ilkka Pärni
'2. Keep the light on, forest', ett konstverk av Sonja Hesslow
'3. En vättig lugn parad i naturen. ', ett konstverk av Sonja Liljeholm
'18. Hommage á Bea Szenfeld', ett konstverk av Stina Wirsén
'16. Hommage till livet', ett konstverk av Birgitta Samuelsson
'14. Gläntan', ett konstverk av Lotta Döbling
'12. SE-banken', ett konstverk av Roger Risberg
'10. Rökande hare', ett konstverk av Magnus Malmsten
'9. Sommar i bersån', ett konstverk av Ingrid Roth
'7. Pupporna', ett konstverk av Linda Lysell
'5. Flugdans', ett konstverk av Mia Malmlöf
'20. Ljusstakar', ett konstverk av Carina Nordling
'21. Slussen', ett konstverk av Gunnel Moheim
'22. An old pond', ett konstverk av Lennart Utterström
'1. Sommargylling', ett konstverk av  Karl Mårtens
'17. Systrarna', ett konstverk av Elin Källman
'14. Gläntan', ett konstverk av Lotta Döbling
'11.Damen i rött', ett konstverk av Lars Norrman
'8. Grön kvinna med rött hår', ett konstverk av Timo Solin
'19. Ränder', ett konstverk av Ilkka Pärni
'2. Keep the light on, forest', ett konstverk av Sonja Hesslow
'18. Hommage á Bea Szenfeld', ett konstverk av Stina Wirsén
'15. Earth', ett konstverk av Ubavka Marinkovic
'12. SE-banken', ett konstverk av Roger Risberg
'9. Sommar i bersån', ett konstverk av Ingrid Roth
'7. Pupporna', ett konstverk av Linda Lysell
'5. Flugdans', ett konstverk av Mia Malmlöf
'21. Slussen', ett konstverk av Gunnel Moheim
'22. An old pond', ett konstverk av Lennart Utterström
'3. En vättig lugn parad i naturen. ', ett konstverk av Sonja Liljeholm
'4. Fiskar', ett konstverk av Marina Stenby
'16. Hommage till livet', ett konstverk av Birgitta Samuelsson
'13. He had a great backhand', ett konstverk av Petter Thoen
'10. Rökande hare', ett konstverk av Magnus Malmsten
'6. Il bambino', ett konstverk av Roberto Torregianni
'20. Ljusstakar', ett konstverk av Carina Nordling
'1. Sommargylling', ett konstverk av  Karl Mårtens
'15. Earth', ett konstverk av Ubavka Marinkovic
'10. Rökande hare', ett konstverk av Magnus Malmsten
'7. Pupporna', ett konstverk av Linda Lysell
'19. Ränder', ett konstverk av Ilkka Pärni
'2. Keep the light on, forest', ett konstverk av Sonja Hesslow
'17. Systrarna', ett konstverk av Elin Källman
'13. He had a great backhand', ett konstverk av Petter Thoen
'9. Sommar i bersån', ett konstverk av Ingrid Roth
'5. Flugdans', ett konstverk av Mia Malmlöf
'22. An old pond', ett konstverk av Lennart Utterström
'3. En vättig lugn parad i naturen. ', ett konstverk av Sonja Liljeholm
'18. Hommage á Bea Szenfeld', ett konstverk av Stina Wirsén
'14. Gläntan', ett konstverk av Lotta Döbling
'11.Damen i rött', ett konstverk av Lars Norrman
'6. Il bambino', ett konstverk av Roberto Torregianni
'20. Ljusstakar', ett konstverk av Carina Nordling
'4. Fiskar', ett konstverk av Marina Stenby
'16. Hommage till livet', ett konstverk av Birgitta Samuelsson
'12. SE-banken', ett konstverk av Roger Risberg
'8. Grön kvinna med rött hår', ett konstverk av Timo Solin
'21. Slussen', ett konstverk av Gunnel Moheim