'36.', ett konstverk av Peter Friess

36.

Storlek:

47 x 40 cm

Edition:

Unikt

Mer från Vårdragning
11 maj
'60. Tintin & Kapten Haddock', ett konstverk av Jockson Hammer
'59. Ladies in the bar', ett konstverk av Espen Greger Hagen
'58.LV Turtle', ett konstverk av Van Apple
'57.', ett konstverk av Martin Säwström
'56. ', ett konstverk av Ylva Jonsson
'55. Face', ett konstverk av P-A Sandström
'54.. Ängel', ett konstverk av Hanna Ekegren
'53. Struts', ett konstverk av Margareta Lewkowicz
'52. LV Goodie Bag', ett konstverk av Ad Van Hassel
'51. Face', ett konstverk av P-A Sandström
'50.', ett konstverk av Peter Eugén Nilsson
'49.', ett konstverk av Lars Tunebo
'48.', ett konstverk av Tommy G Sundman
'32.', ett konstverk av Svenne Swanling
'33. Headman', ett konstverk av Bertil Vallien
'34. High in NY - Blue', ett konstverk av Lars Tunebo
'35.', ett konstverk av Avedyta Purzycka
'36.', ett konstverk av Peter Friess
'37.', ett konstverk av Lars Eje Larsson
'38. Humming in the city', ett konstverk av Lars Tunebo
'39. Lärkfalk', ett konstverk av Carl Mårtens
'40.', ett konstverk av Marika Lang
'41. Dörr', ett konstverk av Per-Olof Netterblad
'42. P1800', ett konstverk av Lars Tunebo
'43.', ett konstverk av Lars Eje Larsson
'44. Segelbåt', ett konstverk av Tatiana Kotliarova
'45.', ett konstverk av Magnus K Larsson
'46. ', ett konstverk av Annica Petterson
'47. ', ett konstverk av Van Apple
'12. Animal', ett konstverk av Ulven Schlyter
'13. Animal', ett konstverk av Ulven Schlyter
'14. Tanken', ett konstverk av Emil Olsson
'15.', ett konstverk av Magnus Beckman
'16.', ett konstverk av Magnus Beckman
'17.', ett konstverk av Magnus Beckman
'18. Katt', ett konstverk av Michael Qvarsebo
'19. 7 Liv', ett konstverk av Tarik Hardaga
'20. Lek', ett konstverk av Tarik Hardaga
'21. Face', ett konstverk av Emil Olsson
'22. Bird', ett konstverk av Emil Olsson
'23. Vision', ett konstverk av Kourosh Safinia
'24. Stockholm/Ankeborg', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'25.', ett konstverk av Olga Semanova
'26. Kväll', ett konstverk av Natalia Johansson
'27. Garbo', ett konstverk av Lars Nordin
'28.', ett konstverk av Lars Tunebo
'29.', ett konstverk av Lars Tunebo
'30.', ett konstverk av Kourosh Safinia
'31.', ett konstverk av Jan Stenmark
'1. Dans', ett konstverk av Josef Petersson
'2. Byrå', ett konstverk av Tarik Hardaga
'3. Foto', ett konstverk av Sonja Hesslow
'4. Foto', ett konstverk av Sonja Hesslow
'5. Liquid Pop - Uncle Sam', ett konstverk av Michael Daniels
'6. Liquid Pop - Marilyn Monroe', ett konstverk av Michael Daniels
'7. Bronsskulptur', ett konstverk av Stan Wys
'8. Kväll', ett konstverk av Malin Mossberg
'9. Gläntan', ett konstverk av Malin Mossberg
'10. Lyckodjur', ett konstverk av Juan Cano
'11. Figur', ett konstverk av Jacqueline Schäfer
'60. Tintin & Kapten Haddock', ett konstverk av Jockson Hammer
'57.', ett konstverk av Martin Säwström
'55. Face', ett konstverk av P-A Sandström
'53. Struts', ett konstverk av Margareta Lewkowicz
'51. Face', ett konstverk av P-A Sandström
'49.', ett konstverk av Lars Tunebo
'32.', ett konstverk av Svenne Swanling
'34. High in NY - Blue', ett konstverk av Lars Tunebo
'36.', ett konstverk av Peter Friess
'39. Lärkfalk', ett konstverk av Carl Mårtens
'41. Dörr', ett konstverk av Per-Olof Netterblad
'43.', ett konstverk av Lars Eje Larsson
'46. ', ett konstverk av Annica Petterson
'47. ', ett konstverk av Van Apple
'13. Animal', ett konstverk av Ulven Schlyter
'15.', ett konstverk av Magnus Beckman
'17.', ett konstverk av Magnus Beckman
'20. Lek', ett konstverk av Tarik Hardaga
'21. Face', ett konstverk av Emil Olsson
'24. Stockholm/Ankeborg', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'25.', ett konstverk av Olga Semanova
'28.', ett konstverk av Lars Tunebo
'29.', ett konstverk av Lars Tunebo
'31.', ett konstverk av Jan Stenmark
'3. Foto', ett konstverk av Sonja Hesslow
'4. Foto', ett konstverk av Sonja Hesslow
'6. Liquid Pop - Marilyn Monroe', ett konstverk av Michael Daniels
'8. Kväll', ett konstverk av Malin Mossberg
'10. Lyckodjur', ett konstverk av Juan Cano
'59. Ladies in the bar', ett konstverk av Espen Greger Hagen
'58.LV Turtle', ett konstverk av Van Apple
'56. ', ett konstverk av Ylva Jonsson
'54.. Ängel', ett konstverk av Hanna Ekegren
'52. LV Goodie Bag', ett konstverk av Ad Van Hassel
'50.', ett konstverk av Peter Eugén Nilsson
'48.', ett konstverk av Tommy G Sundman
'33. Headman', ett konstverk av Bertil Vallien
'35.', ett konstverk av Avedyta Purzycka
'37.', ett konstverk av Lars Eje Larsson
'38. Humming in the city', ett konstverk av Lars Tunebo
'40.', ett konstverk av Marika Lang
'42. P1800', ett konstverk av Lars Tunebo
'44. Segelbåt', ett konstverk av Tatiana Kotliarova
'45.', ett konstverk av Magnus K Larsson
'12. Animal', ett konstverk av Ulven Schlyter
'14. Tanken', ett konstverk av Emil Olsson
'16.', ett konstverk av Magnus Beckman
'18. Katt', ett konstverk av Michael Qvarsebo
'19. 7 Liv', ett konstverk av Tarik Hardaga
'22. Bird', ett konstverk av Emil Olsson
'23. Vision', ett konstverk av Kourosh Safinia
'26. Kväll', ett konstverk av Natalia Johansson
'27. Garbo', ett konstverk av Lars Nordin
'30.', ett konstverk av Kourosh Safinia
'1. Dans', ett konstverk av Josef Petersson
'2. Byrå', ett konstverk av Tarik Hardaga
'5. Liquid Pop - Uncle Sam', ett konstverk av Michael Daniels
'7. Bronsskulptur', ett konstverk av Stan Wys
'9. Gläntan', ett konstverk av Malin Mossberg
'11. Figur', ett konstverk av Jacqueline Schäfer
'60. Tintin & Kapten Haddock', ett konstverk av Jockson Hammer
'56. ', ett konstverk av Ylva Jonsson
'53. Struts', ett konstverk av Margareta Lewkowicz
'50.', ett konstverk av Peter Eugén Nilsson
'32.', ett konstverk av Svenne Swanling
'35.', ett konstverk av Avedyta Purzycka
'38. Humming in the city', ett konstverk av Lars Tunebo
'41. Dörr', ett konstverk av Per-Olof Netterblad
'44. Segelbåt', ett konstverk av Tatiana Kotliarova
'46. ', ett konstverk av Annica Petterson
'13. Animal', ett konstverk av Ulven Schlyter
'16.', ett konstverk av Magnus Beckman
'19. 7 Liv', ett konstverk av Tarik Hardaga
'22. Bird', ett konstverk av Emil Olsson
'24. Stockholm/Ankeborg', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'27. Garbo', ett konstverk av Lars Nordin
'30.', ett konstverk av Kourosh Safinia
'2. Byrå', ett konstverk av Tarik Hardaga
'5. Liquid Pop - Uncle Sam', ett konstverk av Michael Daniels
'8. Kväll', ett konstverk av Malin Mossberg
'11. Figur', ett konstverk av Jacqueline Schäfer
'59. Ladies in the bar', ett konstverk av Espen Greger Hagen
'57.', ett konstverk av Martin Säwström
'54.. Ängel', ett konstverk av Hanna Ekegren
'51. Face', ett konstverk av P-A Sandström
'48.', ett konstverk av Tommy G Sundman
'34. High in NY - Blue', ett konstverk av Lars Tunebo
'37.', ett konstverk av Lars Eje Larsson
'40.', ett konstverk av Marika Lang
'43.', ett konstverk av Lars Eje Larsson
'47. ', ett konstverk av Van Apple
'14. Tanken', ett konstverk av Emil Olsson
'17.', ett konstverk av Magnus Beckman
'20. Lek', ett konstverk av Tarik Hardaga
'23. Vision', ett konstverk av Kourosh Safinia
'26. Kväll', ett konstverk av Natalia Johansson
'29.', ett konstverk av Lars Tunebo
'1. Dans', ett konstverk av Josef Petersson
'3. Foto', ett konstverk av Sonja Hesslow
'6. Liquid Pop - Marilyn Monroe', ett konstverk av Michael Daniels
'9. Gläntan', ett konstverk av Malin Mossberg
'58.LV Turtle', ett konstverk av Van Apple
'55. Face', ett konstverk av P-A Sandström
'52. LV Goodie Bag', ett konstverk av Ad Van Hassel
'49.', ett konstverk av Lars Tunebo
'33. Headman', ett konstverk av Bertil Vallien
'36.', ett konstverk av Peter Friess
'39. Lärkfalk', ett konstverk av Carl Mårtens
'42. P1800', ett konstverk av Lars Tunebo
'45.', ett konstverk av Magnus K Larsson
'12. Animal', ett konstverk av Ulven Schlyter
'15.', ett konstverk av Magnus Beckman
'18. Katt', ett konstverk av Michael Qvarsebo
'21. Face', ett konstverk av Emil Olsson
'25.', ett konstverk av Olga Semanova
'28.', ett konstverk av Lars Tunebo
'31.', ett konstverk av Jan Stenmark
'4. Foto', ett konstverk av Sonja Hesslow
'7. Bronsskulptur', ett konstverk av Stan Wys
'10. Lyckodjur', ett konstverk av Juan Cano
'60. Tintin & Kapten Haddock', ett konstverk av Jockson Hammer
'55. Face', ett konstverk av P-A Sandström
'50.', ett konstverk av Peter Eugén Nilsson
'48.', ett konstverk av Tommy G Sundman
'35.', ett konstverk av Avedyta Purzycka
'39. Lärkfalk', ett konstverk av Carl Mårtens
'44. Segelbåt', ett konstverk av Tatiana Kotliarova
'47. ', ett konstverk av Van Apple
'15.', ett konstverk av Magnus Beckman
'22. Bird', ett konstverk av Emil Olsson
'24. Stockholm/Ankeborg', ett konstverk av Caroline af Ugglas
'27. Garbo', ett konstverk av Lars Nordin
'1. Dans', ett konstverk av Josef Petersson
'4. Foto', ett konstverk av Sonja Hesslow
'8. Kväll', ett konstverk av Malin Mossberg
'59. Ladies in the bar', ett konstverk av Espen Greger Hagen
'56. ', ett konstverk av Ylva Jonsson
'52. LV Goodie Bag', ett konstverk av Ad Van Hassel
'32.', ett konstverk av Svenne Swanling
'37.', ett konstverk av Lars Eje Larsson
'40.', ett konstverk av Marika Lang
'45.', ett konstverk av Magnus K Larsson
'13. Animal', ett konstverk av Ulven Schlyter
'17.', ett konstverk av Magnus Beckman
'19. 7 Liv', ett konstverk av Tarik Hardaga
'25.', ett konstverk av Olga Semanova
'28.', ett konstverk av Lars Tunebo
'2. Byrå', ett konstverk av Tarik Hardaga
'7. Bronsskulptur', ett konstverk av Stan Wys
'11. Figur', ett konstverk av Jacqueline Schäfer
'58.LV Turtle', ett konstverk av Van Apple
'54.. Ängel', ett konstverk av Hanna Ekegren
'51. Face', ett konstverk av P-A Sandström
'33. Headman', ett konstverk av Bertil Vallien
'36.', ett konstverk av Peter Friess
'41. Dörr', ett konstverk av Per-Olof Netterblad
'46. ', ett konstverk av Annica Petterson
'12. Animal', ett konstverk av Ulven Schlyter
'16.', ett konstverk av Magnus Beckman
'21. Face', ett konstverk av Emil Olsson
'26. Kväll', ett konstverk av Natalia Johansson
'30.', ett konstverk av Kourosh Safinia
'3. Foto', ett konstverk av Sonja Hesslow
'6. Liquid Pop - Marilyn Monroe', ett konstverk av Michael Daniels
'10. Lyckodjur', ett konstverk av Juan Cano
'57.', ett konstverk av Martin Säwström
'53. Struts', ett konstverk av Margareta Lewkowicz
'49.', ett konstverk av Lars Tunebo
'34. High in NY - Blue', ett konstverk av Lars Tunebo
'38. Humming in the city', ett konstverk av Lars Tunebo
'42. P1800', ett konstverk av Lars Tunebo
'43.', ett konstverk av Lars Eje Larsson
'14. Tanken', ett konstverk av Emil Olsson
'18. Katt', ett konstverk av Michael Qvarsebo
'20. Lek', ett konstverk av Tarik Hardaga
'23. Vision', ett konstverk av Kourosh Safinia
'29.', ett konstverk av Lars Tunebo
'31.', ett konstverk av Jan Stenmark
'5. Liquid Pop - Uncle Sam', ett konstverk av Michael Daniels
'9. Gläntan', ett konstverk av Malin Mossberg