thumbnail image
Avslutad
Utställning
LIKE A HORSE
Konst
Medverkande konstnärer

Medverkande konstnärer

Participating artists: Tim Flach, Sune Jonsson, Jill Greenberg, Pernilla Zetterman, Mary Ellen Mark, Charlotte Gyllenhammar, Yann Arthus-Bertrand, Herb Ritts, Guy Bourdin, Peter Stackpole, Hans Silvester, Steven Klein, Helmut Newton, Perry Ogden, David LaChapelle, Martin Parr, Kathleen Herbert, Theresia Viska, Muybridge, Agnes Thor, Beni Bischof, Eva Fiore Kovacovsky, Erika Larsen, Ilona Szwarc, Charlotte Dumas, Martha Camarillo, Alexandra Vogt, Signe Johannessen, Bianca Pilet, Julian Wolkenstein, Viktor Fordell, Anne Hall, Crystal Beacon/ Lena Bergendahl, Jennifer Rainsford, Rut Karin Zettergren, Ninja Thyberg, Systerskaparna / Annika och Jessica Karlsson and Storypark/ Lisen Lindahl, Henrik Larsson.

Fler fantastiska utställningar

Tre väninnor

Colors of Emotion

Autumn exhibition

Ofullbordade skärvor

Besvärligheter och andra entiteter

Mattias Pettersson