Realismen

Realismen (går även under betäckningen naturalismen) i bildkonsten är, liksom i litteraturen, intresserad av att avbilda saker så realistiskt eller naturligt som möjligt. Realisterna ville avbilda världen så sanningsenligt som möjligt och måladet skapade stora skandaler på grund av att man ej räddes varken för att använda arbetarklassen eller icke-idealiserade nakna kvinnor som motiv, inte sällan prostituerade. Man ville både ha ett realistiskt motiv och en realistisk avbildning i fråga om perspektiv och ljus, utan att belasta den med konstnärlig stilism eller sådant som ställde sig in. 

Realismen anses vara starten på eran av modern konst och dess konstnärer satte sig emot romantiken och dess förskönande bildspråk. Att avbilda saker korrekt och som det faktiskt ser ut var inte en ny idé men hittills hade det skett med stiliserade element. 

Det realistiska måleriet var på grund av sina ibland grafiska motiv föreställandes de marginaliserade och kastlösa inte okontroversiellt, både Édouard Manets Olympia och Gustave Courbets L'Origine du monde, skapade stora skandaler i 1800-talets Paris. 

Socialrealism, amerikansk realism, socialistisk realism, fotorealism och hyperrealism är några av de undergenrer som dykt upp genom sedan genrens födelse.


(Nutidskonst hittar du alltid i Artworks webshop, klicka här.)