Modernismen

Med modernism hänvisar man till en global rörelse i samhälle och kultur som i början av 1900-talet där konstnärer runt om i världen använde nya bilder, mat  och fungerar som ett paraplybegrepp för den nya, mer experimentella konsten som producerades under eran från industrialismens början fram till och med den det. 

Begreppen modernism och modern konst brukar användas för att beskriva de konströrelser som kritiker och historiker menar börjar kring Gustav Courbets realism i mitten av 1800-talet och fungerar egentligen som ett paraplybegrepp för all den nya, mer experimentella konsten som producerades under eran –  från industrialismens början fram till och med den abstrakta konsten på 1960-talet, i och med vilken man brukar mena att modernismen kulminerar.

Även om många olika stilar omfattas av termen så finns det vissa underliggande principer som definierar modernistisk konst; ett avfärdande av det gamla och dess konservativa värden. Genren särpräglas av innovation och experiment med former, färger och linjer och man utforskade nu det abstrakta och man ser ofta en betoning på materialval, tekniker och processer.

Modernismen har också drivits av olika sociala och politiska agendor, vilka ofta var utopiska; rörelsen är i allmänhet associerad med idealistiska visioner kring mänskligt liv och samhälle, en tro på framsteg genomsyrar många av dess verk.

Vid 1960-talet hade den moderna konsten blivit den dominerande och när den inflytelserika konstkritikern Clement Greenberg tog sig rätten att angränsa och definiera epoken så växte en motreaktion snabbt fram. Motreaktionen kom snabbt att identifiera sig som postmodernism.

(Nutidskonst hittar du alltid i Artworks webshop, klicka här.)