Impressionismen

Impressionismen härstammar från 1860-talet och bygger på att man går ut och arbetar spontant på plats, då istället för i en studio utifrån skisser. Huvudsakliga impressionistiska motiv var landskap och scener ur vardagen.

Istället för att måla i studion fann impressionisterna att de kunde fånga de tillfälliga och övergående effekterna av solljus genom att arbeta snabbt framför sina motiv utomhus. Detta resulterade i en ökad medvetenhet om ljus, färg och skiftande mönster i den naturliga vyn. Penseldragen blev snabbare och bröts upp i sitt moment för att frammanna den flyktiga ljuskvaliteén. Den första grupputställningen i Paris år 1874 inkluderade arbeten av Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas och Paul Cézanne. Sju ytterligare utställningar hölls sedan i intervall fram till 1886. Andra kända konstnärer inom impressionismen var Camille Pissarro och Berthe Morisot. 

Rörelsen härrör från Frankrike, men impressionism hade även en stor påverkan utomlands. Några viktiga brittiska impressionister är Walter Richard Sickert och Wilson Steer.


Nutidskonst hittar du alltid i Artworks webshop, klicka här.