Abstrakt

Abstrakt konst syftar till den konst som inte försöker skapa en exakt bild av den visuella verkligheten utan istället använder färg, form och antydda gester för att uppnå sitt resultat. Termen tillämpas även på konst som bygger på ett objekt, en figur eller ett landskap där former har förenklats eller schematiserats.

Vanliga motiv är geometriska former eller symboler för gester (såsom Jackson Pollocks 'action painting'-teknik), vilka ej har sitt ursprung från någon yttre visuell verklighet. Vissa konstnärer av denna rena abstraktion använder termer som konkret- eller icke-objektiv konst för att definiera sig, men i praktiken så används uttrycket 'abstrakt' för de båda och skillnaden mellan de två är inte alltid helt uppenbar.

Abstrakt konst ses ofta ha en slags moralisk dimension genom att den kan ses stå för dygder såsom ordning, renhet, enkelhet och andlighet. Sedan början av 1900-talet har abstrakt konst bildat en central strömning i modern konst.

(Nutidskonst hittar du alltid i Artworks webshop, klicka här.)