thumbnail image
Bli medlem
*
*
*
*

Jag har läst igenom medlemsinformationen här nedan.

Medlemsinformation

  • Medlemsavgiften är 250 kr per person och kalenderår.
  • Nya medlemmar får besked om hur medlemsavgiften skall betalas vid ansökan om medlemskap. 
  • Faktura för den årliga medlemsavgiften skickas därefter under februari månad.
  • För att delta i det årliga konstlotteriet, som ingår i medlemsavgiften, skall avgiften vara betald senast 1 december. 
  • All information om program med mera skickas med e-post. 
  • Eventuella avgifter för att delta i vår programverksamhet betalas via faktura.
  • Uppsala konstmuseum är huvudarrangör vid program på konstmuseet, exempelvis soppluncher och kvällsföredrag. Där sköts anmälningar och betalningar via Tickster.
  • Uplands konstförening har inget medlemskort. Stämpelkort/besökskort på Uppsala konstmueum hämtas i recptionen på konstmuseet. 

Vår sida här