thumbnail image
BLI MEDLEM
* Obligatoriskt
*
*
*
*

Jag har läst igenom medlemsinformationen här nedan.

Bli medlem!

Anmäl dig ovan och sätt in årsavgiften 350 kronor för 2020 på plusgiro 70 93 40–4 för att bli medlem! Medlemskapet gäller för ett kalenderår januari-december. Medlemsintäkterna går oavkortat till inköp till konstlotteriet. Medlemsavgiften för 2020 ska vara betald senast till den 30 mars 2020. Det underlättar för styrelsen att planera konstinköpen och du riskerar inte att missa inbjudningar till föreningens aktiviteter. Nya medlemmar är givetvis välkomna under hela året! Meddela oss gärna om du vill avsluta ditt medlemskap. Konstföreningens hantering av dina personuppgifter Som medlem i Tekniska Nämndhusets Konstförening sparar föreningen dina kontaktuppgifter. Det sker i syfte att sköta föreningens administration och att informera om verksamheten. Samtliga uppgifter raderas vid utträde ur föreningen. Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv, eller om du vill veta vilka uppgifter om dig som finns sparade är du välkommen att höra av dig till registeransvariga Carita Wickström på e-post tnkonst@gmail.com om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Skriv gärna GDPR i ämnesraden.

Vår sida här