thumbnail image
BLI MEDLEM
* Obligatoriskt
*
*
*
*

Jag har läst igenom medlemsinformationen här nedan.

Bli medlem!

För 60 kr per månad får jag vara med på Himlahundens spännande aktiviteter och arrangemang samt har möjlighet att vinna ett av de fina konstverk som lottas ut en gång per år! Det enda jag behöver godkänna för att få vara med om allt detta är att medlemsavgiften om 60 kr per månad dras från min lön. Jag är medveten om att avgift för de månader som gått under innevarande år kommer att dras för att jag ska kunna delta i årets konstlotteri. Jag har också tagit del av Himlahundens stadgar och vet att om jag önskar utträde ur föreningen måste jag anmäla detta senast den 1 januari. Ur Himlahundens stadgar: Medlemsförmåner inkluderar bland annat: § 2 * Medlemskapet är öppet för samtliga anställda vid PTS och kan erhållas efter anmälan till styrelsen. * Medlemskap är bindande för ett verksamhetsår i taget och förnyas automatiskt om vederbörande inte före 1 januari anmäler sitt utträde ur föreningen inför kommande verksamhetsår. * Medlemsavgiften fastställs av ordinarie årsmöte och betalas månadsvis genom avdrag på den anställdes lön. * Medlemsavgift betalas efter inträde i föreningen från och med 1 januari innevarande verksamhetsår. * Om medlem utträder ur föreningen under innevarande verksamhetsår återbetalas ingen tidigare erlagd medlemsavgift. * Medlem som lämnar sin tjänst vid PTS utträder automatiskt ur föreningen, till detta räknas även tjänstledighet för att pröva annan tjänst. Himlahundens behandling av personuppgifter: Som medlem i Himlahunden kommer föreningen att behandla uppgifter om ditt namn och din e-postadress. Himlahunden sparar även uppgifter om vinster i konstlotteriet. Personuppgiftsbehandlingen sker i syfte att sköta Himlahundens administration och informera om verksamheten. Samtliga uppgifter raderas vid utträde ur föreningen. För att Himlahunden ska kunna behandla dina personuppgifter krävs ditt samtycke. Notera att du samtycker till att Himlahunden behandlar dina personuppgifter i enlighet med informationen ovan när du anmäler dig som ny medlem i Himlahunden. Du har rätt, att när som helst återkalla ditt samtycke. Då raderas dina personuppgifter. Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv, eller om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig, kan du höra av dig till Himlahunden. Och om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du höra av dig till Himlahunden och även Datainspektionen.

Vår sida här