'Water with lemon', 2007, ett konstverk av Oleg Nourpeissov
Water with lemon, 2007

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

100 x 80 x 4 cm

Unikt

Ett glas vatten, himlen som speglas, en citronskiva leviterar i tomma intet och är också en del av kosmos.