'Voulez-vous ', ett konstverk av Carl-Fredrik Ekström
Voulez-vous

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic, Glass

70 x 70 cm