'Vertebra (Neck)', 2017, ett konstverk av Revital Cohen & Tuur Van Balen
Vertebra (Neck), 2017

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Neon

19 x 8 cm

Material: Rare earth neon, mammoth ivory, natural ivory
Dimensions: 19 x 8 x 6 cm