'Vattenstrukturer', ett konstverk av Hanna Gumowska Wagnås
Vattenstrukturer

Storlek:

Edition:

130 x 200 x 21 cm

Unikt

Min egen teknik, bl.a. tusch, vax på plywood, triptyk, (Altaret i Församlingshuset i Håtuna).

Transport och andra avgifter kan tillkomma.