'Vattenstrukturer', ett konstverk av Hanna Gumowska Wagnås
Vattenstrukturer

Detaljer

Teknik/medium: Mixed media

130 x 200 x 21 cm

Edition: 1

Min egen teknik, bl.a. tusch, vax på plywood, triptyk, (Altaret i Församlingshuset i Håtuna).