'Väntan', 2006, ett konstverk av Eva Kerek
Väntan, 2006

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

114 x 146 cm

Unikt

olja på duk

Transport och andra avgifter kan tillkomma.