'Utan titel', 2008, ett konstverk av Torsten Erasmie

Utan titel, 2008

Edition:

Unikt