'Utan titel', 2008, ett konstverk av Bill Greitans
Utan titel, 2008

Edition:

Unikt

Detta konstverk tillhör en utlottning