'Abstract [9]', 2016, ett konstverk av Anna Rosenbäck
Abstract [9], 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

80 x 120 x 4 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.