'Abstract [9]', 2016, ett konstverk av Anna Rosenbäck
Abstract [9], 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

80 x 120 x 4 cm