Uppkomst, Origin , 2007

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Steel

69 x 120 x 100 cm

Unikt

160 000 SEK

I uppkomst tränger skulpturen upp ur marken. Skulpturen förvandlas till en spjutspets som föds direkt ur jordens inre med alla de födslovåndor detta innebär men också med endubbeltydighet, ett möjlighet haveri.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.