'UNTITLED (Memory after Memory series)', 2019, ett konstverk av Filipe Cortez
UNTITLED (Memory after Memory series), 2019

Storlek:

Edition:

Pris:

210 x 140 x 5 cm

Unikt

6 900 EUR

Oil, acrylic, pigment and latex on canvas.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.