'Untitled', 2015, ett konstverk av Elisabeth Frieberg
Untitled, 2015

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

38 x 31 cm

Unikt

(Striped, Ranchos, Green)

Transport och andra avgifter kan tillkomma.