'Koncentration framåt', 2011, ett konstverk av Maj-Britt Niklasson
Koncentration framåt, 2011

Detaljer

Teknik/medium: Oil

130 x 120 cm