'L. 01. 04 (Acapulco)', 2017, ett konstverk av Thomas Henriksson
L. 01. 04 (Acapulco), 2017

20 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Oil

25 x 25 cm