'L. 01. 04 (Acapulco)', 2017, ett konstverk av Thomas Henriksson
L. 01. 04 (Acapulco), 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

25 x 25 cm

Unikt

20 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.