'Untitled 4', 2016, ett konstverk av Albin Looström
Untitled 4, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Steel

156 x 110 cm