'Untitled 4', 2016, ett konstverk av Albin Looström
Untitled 4, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Steel

156 x 110 cm

Unikt