'Untitled 2', 2016, ett konstverk av Albin Looström
Untitled 2, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Steel

81 x 103 cm

Unikt