'Untitled', ett konstverk av Kathie Pettersson
Untitled

Storlek:

Edition:

Pris:

93 x 65 cm

6

4 375 SEK

Grafiskt blad collografi oramad

Transport och andra avgifter kan tillkomma.