'Under ytan', 2020, ett konstverk av Lotta Enocsson

Under ytan, 2020

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.