'Typer och förekomster 5', 2020, ett konstverk av Tobias Sjödin
Typer och förekomster 5, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Giclée

100 x 70 cm

100

10 000 SEK

Typer och Förekomster (2010-1013) är ett teckningsprojekt som undersöker avstånd och överblickbarhet. I arbetet med teckningarna har det korta avståndet mellan öga, hand och yta åter givit mig en upplevelse av oöverblickbarhet. Och frågan; var är jag?

Transport och andra avgifter kan tillkomma.