'Travelogue #12', 2020, ett konstverk av Susanne Svantesson
Travelogue #12, 2020

Storlek:

Edition:

Pris:

102 x 68 cm

4

11 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.