'Time I', 2020, ett konstverk av Christina Göthesson
Time I, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Vattenfärg, Watercolour

47 x 56 cm

Unikt

13 440 SEK

Akvarellmålning
Text om min kommande utställning i projektrummet:

…….Det som pågår…..

Studio 44 projektrummet, 16/10 - 8/11 2020.

I min utställning på Studio 44 visas en serie bilder i blandteknik - akvarell akryl, olja, tip-ex, schellack. Titeln syftar på det arbete som pågår i ateljén - skisser, experiment etc. Titeln syftar också på TID som pågår. Minnesfragment, upplevelser, det som överlappar, skymmer eller lyser igenom. // Christina Göthesson


Transport och andra avgifter kan tillkomma.

Finns för upphämtning i Stockholm.