'Tillstånd III', 2000, ett konstverk av Anne Rolfsen

Tillstånd III, 2000

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.