'Till Bergsmans minne', 1993, ett konstverk av Barbro Hedström
Till Bergsmans minne, 1993

20 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: 3D, Steel

32 x 22 x 22 cm

Maquette till tävling om offentligt verk till Filipstad, tänkt storlek 7 m hög, bestående av tre hackor, liknande de som forna tiderns bergsmän hackade ut det eldsprängda berget nere i gruvorna på 1500-talet. Stene i mitten symboliserar berget.