'The Pheonix in her', 2018, ett konstverk av Jenny Molin
The Pheonix in her, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

150 x 100 x 3 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.