'The nexus: All those moments left behind without living. Days to come', 2019, ett konstverk av Louise Swärdshammar
The nexus: All those moments left behind without living. Days to come, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Akryl / Acrylic, Kol, Acrylic, Charcoal

70 x 100 cm

Unikt

20 000 SEK

Blandteknik: akryl, kol, torrpastell på grundat papper.
Mixed media: acrylics, charcoal, soft pastell on gessoed paper.

NEXUS SERIEN
Vi upplever ofta världen och våra liv som en sekventiell linje genom tid och rum. En rörelse fylld av beslut och handlingar som obevekligt driver våra liv framåt, oavsett vi gillar det eller inte. Men ibland kan mystiska ögonblick inträffa, när den framåtmanande rörelsen verkar stanna upp ett kort ögonblick och där vi plötsligt ser allt som från sidan av. En nexuspunkt där ödet sammanstrålar med möjligheten och allt därefter har förändrats.

THE NEXUS SERIES
We often experience the world and our lives as a sequential line through time and space. A movement filled with decisions and actions that relentlessly urges our lives forward, whether we like it or not. Though, at times this mysterious moment occurs when the adamant motion seems to pause for a brief second and we are suddenly looking at everything as from the alongside. The nexus point where faith and opportunity collide, and everything from there on having profoundly changed.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.